Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТНЖурнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 1 грудня 2018 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Друга міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» відбулася  20 травня 2013 р. з 10:00 до 16:00 год.

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Перша міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» відбулася  у травні 2012 р. 

Доступ до прийнятих тез та відеодоповідей буде відкритий з 9:00 25 травня.

Увага! Розпочалося нове опитування під егідою проекту "Психологія успіху".
Запрошуємо усіх охочих взяти участь в опитуванні, заповнивши анкету.

Українська
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 4. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Новітні розробки в галузі технологій навчання дорослих

Березина Е.А. Тренинг личностного роста в период поздней взрослости

Варфоломєєва О.В. Прикладні розробки в галузі навчання психотерапевтів: акмеологічний підхід

Василенко О.М. Розвиток уваги у процесі вивчення іноземної мови

Українська
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 3. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Телекомунікаційні засоби в навчанні, дистанційне навчання, проектування веб-ресурсів

Аршава І.Ф., Носенко Е.Л. Прогнозування емоційної стійкості людини в умовах комп'ютерного моделювання емоцій класу "успіх - неуспіх"

Вембер В.П Особливості подання нового матеріалу в електронних засобах навчального призначення за допомогою презентацій

Українська


Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології

Том 8. Випуск 2. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон

Київ, "Міленіум", 2006

Сторінки

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2018. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.