Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Українська

Дистанционный курс "Опыт проектирования"

Данный курс представляет из себя краткое введение в историю, методологию и практику деятельности проектирования. В нем содержится минимально необходимый понятийный аппарат и основные правила его понимания и употребления, а также небольшой практикум по разработке личного проекта, что должно углубить понимание учащегося и, по возможности, вооружить его схемой разработки личных проектов разрешения сложных жизненных ситуаций.

Наукові керівники семінару

академік НАПН України С.Д. Максименко,

член-кореспондент НАПН України Г.О. Балл

ДоповідачЛ.О. Кондратенко, пров. наук. співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології імені Г.С. Костюка, канд. психол. наук.

Національна академія педагогічних наук України

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Постійно діючий теоретико-методологічний семінар

«Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

Наукові керівники семінару

академік НАПН України С.Д. Максименко,

член-кореспондент НАПН України Г.О. Балл

Відповідно до плану роботи НАПН України на 2014 рік,

у четвер 12 червня 2014 р.

відбудеться чергове засідання семінару. Буде обговорено тему:

«Поняття про психологічні механізми: історико-теоретичний огляд»

(до 85-річчя від дня народження Ю.І.Машбиця)

ДоповідачЛ.О. Кондратенко, пров. наук. співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології імені Г.С. Костюка, канд. психол. наук.

ДискутантиМ.Л. Смульсон, зав. лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка, член-кореспондент НАПН України, доктор психол. наук, професор;

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Третя міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (до 85-річчя Ю.І. Машбиця) відбудеться онлайн з 1 до 30 червня 2014р.

Доступ до прийнятих тез та відеодоповідей буде відкритий з 9:00 1 червня 2014р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА

ЛАБОРАТОРІЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (до 85-річчя Ю.І. Машбиця), яка відбудеться у червні  2014 року. Конференція здійснюється онлайн з 1  до 30 червня.

Конференцію проводить лабораторія нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії нових інформаційних технологій навчання.

Планується робота декількох секцій:

Українська

Запрошення на інтернет-тренінг

Бажаєте розвинути або покращити в собі здатності до спілкування? Стати більш компетентним у спілкуванні? Якщо так – пропонуємо безкоштовно взяти участь в інтернет-тренінгу з розвитку комунікативної компетентності та успішного спілкування!

Українська

Шановні колеги!

З радістю повідомляємо, що електронне наукове видання лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України «Технології розвитку інтелекту» (http://www.psytir.org.ua/) включено до переліку фахових видань з психології, затверджених МОН України.

Поздоровляємо наших шановних  авторів з фаховою публікацією!

Готується до друку черговий номер журналу. Статті приймаються до 01.04.2014 р.

Довідки за телефоном (044)288-26-36, e-mail: [email protected]

Сторінки

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.