Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Електронний журнал «Технології розвитку інтелекту» («ТРІ»)

Електронний журнал "Технології розвитку інтелекту" Лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання http://psytir.org.ua

УДК 159.924

ISSN 2223-0521. Випуски журналу та статті індексуються у DOI.

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

Рік заснування: 2011

Мета видання.

Головними цілями журналу є:

1) створення інформаційного освітнього середовища;

2) покращення прозорості та доступності освіти у сфері розвитку мислення;

3) забезпечення користувачів безкоштовними суспільними сервісами у сфері технологій розвитку інтелекту;

4) просування наукової та практичної психології.

Завдання видання.

Основними завданнями журналу є:

1) Висвітлювати нові наукові результати в різних областях теоретичної та прикладної психології українських та зарубіжних авторів.

2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.

3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту/

Фаховість: психологічні спеціальності – 053 (Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України: Категорія "Б" наказ № 409 від 17 березня 2020 р.).

Періодичність: 4 рази на рік

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Academic Resource Index Research Bible (Японія)

Scientific Indexing Services (США)

Index Copernicus International (Польща)

Scope Database (Індія)

Scientific Journal Impact Factor (США)

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна)

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)

Google Scholar (США) Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Марина Лазарівна Смульсон

Голова редакційної колегії, головний редактор М.Л. Смульсон, дійсний член НАПН України, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Юнона Миколаївна Лотоцька

Заступник головного редактора Ю.М.Лотоцька, провідний науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Максим Миколайович Назар

Заступник головного редактора М.М. Назар, старший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Мещеряков Дмитро Сергійович

Редактор іншомовного контенту Д.С. Мещеряков, молодший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Члени редколегії:

  1. Чепелєва Н.В., заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  2. Кокун О.М., завідувач лабораторії психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  3. Т. Гергей, доктор математичних наук, Лабораторія прикладної логіки, директор. Угорщина, Будапешт.
  4. Шимко В.А., доктор психологічних наук,  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти.
  5. Волобуєва О.Ф., проректор з наукової роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор психологічних наук, професор.
  6. Рудницька С.Ю., завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, доцент.
  7. Михальчук Н.О., доктор психологічних наук, завідувачка кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету, Україна.
  8. Сердюк Л.З., завідувач лабораторії психології особистості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  9. Саннікова О.П., завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор психологічних наук, професор.
  10. Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Контакти

http://psytir.org.ua

Поштова адреса

Kiev, Pankivska str., 2, office 38

Головний редактор М. Л. Смульсон
Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор
E-mail адреса: [email protected]

З усіх питань, що виникають, звертайтесь за електронною адресою або за телефоном:

[email protected]

[email protected]

Тел.: +38 044 288-26-36  +38 098-722-11-84 (Олена Іванова)

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.