Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТНЖурнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 10 березня 2020 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Електронний журнал ЛСІТН

Електронний журнал "Технології розвитку інтелекту" Лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання http://psytir.org.ua

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 1-4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Розділи журналу

Психологія дистанційної освіти, інформатизації освіти. Розділ присвячено шляхам підвищення ефективності дистанційного навчання, проблемам проектування віртуального освітнього простору (бажано на прикладах проектованих, розроблених курсів), за сучасними психологічними вимогами

Психологія інтелекту. Розділ присвячено віковим, професійним, гендерним, кроскультурним та іншим психологічним проблемам становлення інтелекту, технологіям розвитку, підтримки та кореції інтелектуальних властивостей.

Психологія життєвої успішності. Розділ створено, як дослідницьку платформу з теми життєвої успішності. До друку приймаються матеріали досліджень, опитувань, теоретичні, аналітичні аспекти з теми. Технології розвитку успішності.

Теоретико-методологічні проблеми психології, психологічні технології. Розділ присвячено основним теоретичним та методологічним проблемам психології розвитку, на яких ґрунтується розробка відповідних технологій.

Психологія впливу мережі Інтернет

Відомості про членів редколегії Технологій розвитку інтелекту:

Голова редакційної колегії, головний редактор М.Л. Смульсон, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Заступник голови редколегії, відповідальний редактор Ю.М.Лотоцька (Ільіна), провідний науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Програмно-технічний редактор М.М. Назар, старший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Члени редколегії:
Максименко С.Д., академік-секретар відділення психології,вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Чепелєва Н.В., заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
Балл Г.О., завідувач лабораторії методології та теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
Кокун О.М., завідувач лабораторії психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
О. Конева, кандидат психологічних наук, асоційований професор відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
Ю. Корнілов, кандидат психологічних наук, голова відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
Т. Гергей, доктор математичних наук, Лабораторія прикладної логіки, директор. Угорщина, Будапешт.

ISSN 2223-0521 (UKR)

З усіх питань, що виникають, звертайтесь за електронною адресою:

 

nitelabor@hotmail.com

 

 

Контакти

http://psytir.org.ua

Поштова адреса

Kiev, Pankivska str., 2, office 38

Головний редактор М. Л. Смульсон
Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор
E-mail адреса: smulson@ukr.net

Техпідтримка

nitelabor@hotmail.com

Тел. +38 044 288-26-36 (Вадим Гоноровський)

 

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2020. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.