Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано тези X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів X​ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення).

Тематика конференції:

 • Віртуальний простір в контексті військових дій.
 • Навчально-психологічні можливості віртуального простору під час війни.
 • Інформаційна війна та її психологічний вплив на особистість.
 • Проєктування інформаційно надійного розвивального віртуального простору.    
 • Психотерапія та психопрофілактика кризових психологічних станів з використанням інформаційних технологій.
 • Розвиток суб'єктності учасників навчальних проєктів Інтернету.
 • Психологічна підтримка військовослужбовців та цивільного населення в умовах воєнного стану.
 • Перспективи інтелектуального розвитку представників інформаційного суспільства.
 • Спілкування та діяльність у соціальних мережах в умовах війни.
 • Досвід дистанційної освіти в умовах війни.
 • Можливості групової динаміки та індивідуального консультування у психологічній роботі в мережі Інтернет.

Тези конференції: 

Bahrii H. Distance learning arrangement in the higher educational establishments in wartime

Kuzmenko O.S. Formation of scientific thinking of educators in the process of teaching physics and professionally oriented disciplines based on stem technology technology

Mescheryakov D.S. Countering information pressure during the war: a subjectness approach

Sharkova S. Advantages and disadvantages of distant learning education from students’ perspectives

Атаманчук В.П. Навчальні можливості віртуального простору (на прикладі трансдисциплінарних онтологій)

Балан О.Є. Інформаційна війна та її психологічний вплив на особистість

Біла І. Стратегії та тактики щастя

Білецька Т.В. Психологічна війна як засіб маніпулювання масовою свідомістю

Буров О.Ю. Освіта та соціальні інституції у фокусі когнітивної війни: уроки України

Волобуєва О. Особливості формування інформаційної культури сучасного фахівця у віртуальному освітньому просторі

Гнатюк О.В. Дистанційна освіта в умовах воєнного стану

Голіяд І., Тропіна М. Інформаційна безпека під час здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану

Гончарук О.В. Психоосвіта як складник психологічної підтримки осіб із психічними розладами під час війни

Горборуков В.В., Франчук О.В. Використання ІАС «Інтелект» для визначення та аналізу інтелектуального потенціалу учнів

Гриб’юк О.О. Вплив імерсивних технологій на когнітивний розвиток дитини у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання

Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю. Сучасні засоби комунікації як спосіб психологічної допомоги і самодопомоги в умовах війни

Гуцол К.В. Специфіка сформованості наративної компетентності користувачів соціальних мереж

Дурдас А.П. Відчуття задоволення та щастя на заняттях з іноземної мови в нестабільних умовах сучасності

Завгородня О. Інформаційний контент в умовах безперервного доступа до нього як знаряддя психологічного впливу на людину

Зарецька О.О. Інтерпретативна компетентність особистості

Зінченко О.В. Інтернет-мем як інструмент інформаційної війни

Зливков В.Л. Роль Facebook-меморіалів у самодопомозі при втраті близької людини під час війни

Зубіашвілі І.К. Особливості психологічного консультування онлайн

Ісаєвич С.І. Готовність майбутніх психологів до психопрофілактики кризових психологічних станів з використанням інформаційних технологій

Кетлер-Митницька Т. Особливості психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам під час війни

Кирилов А.В. Віртуальна реальність в практичній психології

Коваленко-Кобилянська І.Г. Інформаційна війна як індикатор суб'єктності людини

Кокун О.М. Психологічна стійкість військовослужбовця в бойових умовах: оцінка та забезпечення

Копилов С.О. Засади інформаційної поведінки у соцмережах в умовах світоглядного воєнного протистояння

Крилова-Грек Ю.М. Медійна та цифрова грамотності в умовах конфліктів та криз

Лавренко О. Інформаційна гігієна особистості в умовах  війни

Лукомська С.О. Діджиталізація горя у соціальних мережах

Мар’яненко Л.В. Об’єкт інформаційної війни як суб’єкт пізнавальної діяльності

Музика О.Л. Особливості  онлайнових досліджень структури ціннісної свідомості обдарованої особистості на е-платформі «Обдарованість ТЕST ONLINE»

Назар М.М. Перспективи проєктування розвитку суб’єктності у Міжмережжі

Назар М.М., Дітюк П.П. Засади психологічного забезпечення діяльності військ і цивільного населення

Новогрудська Р.Л., Кудляк В.М., Бєлан Т.І. Віртуальні музеї як засіб інтелектуального розвитку учасників інформаційного суспільства.

Огірко О. Релігійно-психологічна підтримка військовослужбовців та цивільних людей в умовах війни

Пітулей В.В. Особливості спілкування в соціальних мережах під час війни

Приходнюк В.В., Ряполова Н.А. Підхід до формування індикатору інтелектуального потенціалу учня з використанням когнітивних сервісів

Рибалка В.В. Про особистісну готовність психологів до надання професійної допомоги  постраждалим з воєнно-патопсихологічним синдромом

Рудницька С.Ю. Життєва компетентність особистості: психолого-герменевтичний підхід

Савченко І.М., Дем’яненко В.Б., Ладичук О.К. Проектування інформаційного вітруального простору  всеукраїнського форуму «інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» засобами онтологічних трансдисциплінарних інструментів

Савченко Я.В., Ємець В.В. Протистояння інтелектів: незупинний науковий розвиток учнівської молоді Малої Академії Наук в умовах воєнного стану

Смульсон М.Л., Мещеряков Д.С. Віртуальний простір як джерело психологічної підтримки під час війни

Степченков Д.Я. Соціально-психологічні особливості саморегуляції гравців онлайн ігри із різним типом мотивації

Томчук М.Р., Шахіна І.Ю. Дистанційне навчання в умовах війни

Третяк Т.М. Творче мислення старшокласників в умовах екстремальності та інформаційної невизначеності

Трибулькевич К. Досвід дистанційної освіти в умовах війни

Федик А.О. Психологічна підтримка військовослужбовців та цивільного населення в умовах воєнного стану

Федик А.О., Балицька Т.С. Актуальні проблеми психологічної підтримки військовослужбовців та цивільних

Харжевська О. Психолого-педагогічні аспекти навчання іноземної мови в умовах війни

Чекстере О.Ю. Дистанційна освіта дошкільників з урахуванням воєнного стану в Україні

Чепелєва Н.В. Конструювання досвіду особистості в ситуаціях соціальної напруженості

Чорний А. Психологічні особливості міжособистісної комунікації як ефективного способу боротьби зі стресом військовослужбовців та цивільного населення в умовах ведення бойових дій

Шаповалов Є.Б., Шаповалов В.Б., Шаповалова І.М. Таксономії наукових досліджень як інструмент для навчального процесу

Шепельова М.В. Особливості виконання студентами завдань з високим ступенем невизначеності

Шувалов О. Майндфулнес-підхід як метод зменьшення стресу у час війскового стану

Яцина І.П. Психотерапія та психопрофілактика кризових психологічних станів з використанням інформаційних технологій

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.