Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 1

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 1. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2005
Теоретико-методологічні проблеми нових інформаційних технологій навчання

Машбиць Ю.І., Смульсон М.Л. Актуальні психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання

Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп'ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів?

Жалдак М.І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті

Носенко Е.Л. Методологічні принципи упорядкування навчального матеріалу і організації роботи з ним у дистанційному навчальному курсі

Рамський Ю.С., Рамська К.І. Інформатизація освіти - важлива складова інформатизації суспільства

Психолого-педагогічні дослідження проблем технологій навчання

Березіна О. О. Інформаційні технології в житті сучасної літньої людини

Бугайова Н. М. Проблема комп'ютерної залежності та її роль у розвитку суїцидальної поведінки

Введенська Т.Ю. Влияние компьютерных и интернет-технологий на мышление студентов

Вембер В.П. Психолого-педагогічні передумови створення електронних підручники

Дітюк П.П. Криза похилого віку: життєві завдання

Засєкіна Л.В. Інтелект як стійка особистісна властивість

Коган Н.Н. Разработка новых технологий компьютерного тестирования в образовании

Коміссарова О.Ю. Комунікаційні проблеми в дистанційному навчанні

Крамаренко Т.Г. Психолого-педагогічні проблеми впровадження нітн математики в середній школі

Кузнєцова І.В. Розвиток ментальної моделі світу у середовищі Інтернет

Лов'янова І.В, Шамне А.В. Віковий та індивідуальний підхід в умовах впровадження нітн

Моїсеєнко Н.В. Шляхи подолання психологічного бар'єру при переході від процедурного до декларативного програмування

Мороз Л.І. Нові інформаційні технології у професійно-психологічному тренінгу працівників міліції

Самошкіна Л.М. Вимоги до дистанційних курсів у контексті психологічних наслідків інтернет-технологій

Тонкова Н.О. Психолого-педагогічні аспекти навчання безпечної діяльності

Прикладні розробки в галузі нових інформаційних технологій навчання

Бєльська Н.А., Цап В.Й. Комп'ютеризована методика дослідження підприємницького потенціалу особистості (психодіагностична програма "бізнесмен")

Дідковський С.В., Красновська Т.М. Комплексна модель трансляції інформації в навчальній грі

Кузьміна Н.М. Методика використання комп'ютерного моделювання при розв'язуванні деяких економічних задач

Рождественська Д.Б. Психолого-педагогічні особливості впровадження елементів дистанційного навчання у процес вивчення української мови в зош (на матеріалі курсу "культура мовлення")

Сороко Н.В. Методи і проблеми контролю та оцінювання при дистанційному навчанні (на прикладі дистанційного курсу з українського ділового мовлення)

Теплицький І.О., Семеріков С.О. Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання: психолого-педагогічний аспект
 

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.