Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 2


Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології

Том 8. Випуск 2. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон

Київ, "Міленіум", 2006Теоретико-методологічні проблеми психології навчання


Машбиць Ю.І.
Психологічний аналіз навчання як управління учбовою діяльністю


Пов’якель Н.І.
Концептуальна модель та особливості професійного розвитку регулятивної культури мислення практичного психолога


Смульсон М.Л.
Середовище дистанційного навчання: психологічні засади проектування


Чернобровкін В.М.
Цілепокладання у педагогічній діяльності


Дослідження в галузі технологій навчання


Бідюк І.А.
Професійний інтелект та його характеристики


Бугайова Н.М.
Психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи в генезі захворювань та їх роль у розвитку суїцидальної поведінки


Великанова Г. Л.
Можливості корекції деструктивної захисної поведінки військовослужбовців


Волошинська Л.В.
Специфіка основних аспектів рефлексії


Дидковский С.В., Дитюк П.П., Красновская Т.К.
Технология организационно – деятельностной экспертизы


Зайчикова Т. В.
Психологічні особливості прояву синдрому емоційного вигорання у студентів


Ільіна Ю. М.
Роль ментальних моделей та їх трансформацій в ефективних змінах у житті людей середнього віку


Колесніченко Л.А.
Проблема особистісного і професійного розвитку в сучасній психології


Котик І.О.
Проблеми розвитку психологічних досліджень з використанням комп’ютерних технологій


Круглик О.П.
Теоретичне підґрунтя розуміння текстів глухими і слабочуючими дітьми


Мацюк В.В.
Дослідження мотивації вступу у шлюб сучасної молоді


Онуфрієва Л.А.
Роль навчального співробітництва у навчанні іноземній мові


Пастрик Т. В.
Концептуальна модель продуктивного білінгвізму перекладача


Сапригіна Н. В.
Рівні адресата у комунікації читача і автора художнього тексту


Семиліт М.В.
Проектування майбутнього особистості в народних звичаях, іграх та обрядах


Собченко О.М.
Проблема дослідження стресу в екстремальних умовах діяльності


Чернобровкіна В.А.
Психологічний зміст поняття свободи з позицій суб’єктного підходу


Чумак В.В.
Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.