Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 3

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 3. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Телекомунікаційні засоби в навчанні, дистанційне навчання, проектування веб-ресурсів

Аршава І.Ф., Носенко Е.Л. Прогнозування емоційної стійкості людини в умовах комп'ютерного моделювання емоцій класу "успіх - неуспіх"

Вембер В.П Особливості подання нового матеріалу в електронних засобах навчального призначення за допомогою презентацій

Власюк Д.П. Комп'ютерне тестування як технологія діагностики стану і динаміки когнітивних структур знань

Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. Діагностика актуального інтелектуального розвитку та потенційних можливостей дітей: виклики комп`ютерного часу

Добровольська Л.П., Бєльчев П.В., Рашковський П.О. Психолого-педагогічні аспекти створення та використання електронного підручника в навчанні

Ермаков Д.С., Шалашов Е.В., Шульмина Р.В., Шульмин А.С. Психолого-педагогические проблемы разработки и применения электронных учебных пособий

Коміссарова О.Ю., Депутат В.В., Смульсон М.Л., Цап В.Й. Он-лайнове опитування вчителів щодо їх ставлення до телекомунікаційних технологій

Машбиць Е.И. Метод навчання як спосіб управління учбовою діяльністю

Рева С.В.,Рева Ю.П. Використання комп'ютерних експертно-навчальних систем рейтингу знань

Семеріков С.О., Теплицький І.О. Застосування системи комп'ютерної алгебри Maxima для генерування математичних текстів в системі дистанційного навчання

Теплицький І.О., Семеріков С.О. Психологічні умови ефективності творчої діяльності учнів з комп'ютерного моделювання

Цап В.Й. До проблеми дослідження психологічного профілю учня при застосуванні дистанційного навчання

Чумак В.В. Розв'язування підлітками задач на проеціювання з використанням комп'ютера

Ризики застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання: комп'ютерна та інтернет-залежність

Богуславська Л.О. Особливості передачі графічного зразка шестирічними першокласниками, які багато часу проводять за комп`ютерними іграми

Бугаева Н.М. Глобальные риски использования современных телекоммуникационных технологий

Гірченко О.Л. Порівняльний аналіз змісту казки та комп'ютерної гри, як фактору впливу на емоційну сферу молодших школярів

Карпушина А.М., Ларіонов С.О. Визначення Інтернет-залежності та її зв'язку із аутистичними рисами особистості

Кондратенко Л.О. Студенти в Інтернеті - пошук смислу чи знаку?

Кукліна С.В. Формування культури безпечної роботи з інформацією як складової професійної підготовки майбутніх вчителів

Мелоян А.Е., Гатицька В.О. Соціально-психологічні аспекти Інтернет - залежності в підлітковому віці

Сагань І.А. Відповідальність як фактор запобігання ризику застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчанні

Сідун О.Ю. Сугестивність як детермінанта виникнення залежних форм поведінки

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.