Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 4

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 4. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Новітні розробки в галузі технологій навчання дорослих

Березина Е.А. Тренинг личностного роста в период поздней взрослости

Варфоломєєва О.В. Прикладні розробки в галузі навчання психотерапевтів: акмеологічний підхід

Василенко О.М. Розвиток уваги у процесі вивчення іноземної мови

Волкова А.М. Формування творчої активності при підготовці інженерів-педагогів

Голубкова Л.О. Апробація соціально-психологічного тренінгу самопізнання та саморегуляції та аналіз його ефективності

Гренюк Л.С. Мотиваційна готовність у структурі педагогічної діяльності

Дідковський С.В. Розвиток теоретичних концепцій соціально-психологічного проектування

Дитюк П.П. Проблемы в управленческой деятельности и их репрезентация в мышлении управляющих

Єремчук М.А. Психологічні та методичні особливості моделі інтенсивного навчання

Коваленко-Кобилянська І.Г. Дослідження рівня страху смерті в період пізнього геронтогенезу

Мороз Л.І. Тренінг особистісного зростання та його психологічний супровід

Остафійчук Т.В. Програма тренінгу креативності викладачів-лінгвістів з різними стилями діяльності

Романюк Л.В. Соціально-психологічні аспекти розвитку смисложиттєвих цінностей особистості шляхом динамічного навчання

Руденко Ю.А. Використання методу "Кейс-стаді" у викладанні курсу "Культура мовлення та виразне читання"

Салій-Сподін М.О. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку соціального інтелекту

Семиліт М. В. Умови звільнення від інтроектів у процесі групової роботи

Тонкова Н.О. Готовність до ризику як професійно значуща якість

Фархутдінова Ю.Н. Музичність та музичні здібності: проблеми, пошуки, шляхи розвитку

Ширяєва Т.М. Психологічні проблеми оволодіння та навчання іноземної мови у професійній підготовці майбутніх філологів

Технології виховання міжетнічної толерантності

Абієва Д.Е. Технологія психолого-педагогічного проектування в розвитку мовлення дошкільників, що виховуються в полікультурному оточенні (на прикладі Кримського півострова)

Засєкіна Л.В. Психолінгвістичний простір міжетнічної толерантності

Козачук С.А. Вивчення іноземної мови як засіб формування міжетнічної толерантності

Сапрыгина Н.В. Конфликтное и неконфликтное отношение к другим этносам в менталитете учащейся молодёжи
 

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.