Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 6

Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання

Том 8.  Випуск 6. За редакцією С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон

Київ – 2009

ЗМІСТ

Бадалова М. В. Передумови інтелектуальної компетентності у майбутніх психологів ранньої та середньої дорослості: досвід вивчення й дослідження

Бажанюк  В. С. Тренінг обсервації для науково обдарованої молоді у природничій сфері

Бугайова Н. М. Психологічні особливості осіб з розладами особистості й суїцидальна поведінка

Вембер В. П. Роль та місце електронного підручника в навчально-методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої школи

Гірченко О. П. Трансформація традиційної гри в комп’ютерну ігрову діяльність

Гісем Т. О. Психологічний аналіз сімейних конфліктів

Гордєєва Ж. В. Діалогічність як форма існування і прояву мови в процесах спілкування і мовомислення науковців-психологів

Дідковський С. В. Подвійне розуміння схем в оргпроектуванні

Дітюк П. П. Проектний підхід до формування готовності

Зарецька О. О. Категорія «ситуація» у технологіях інтелектуальної діяльності

Ільіна Ю. М. Науковий огляд проблематики успіху та успішності

Кихтюк О. В. Оксфордські дебати як ефективний соціально-психологічний тренінг формування толерантності

Колісник Л. О. Психологічний аспект розвитку дистанційного навчання

Коміссарова О. Ю. Поихологічна комфортність як чинник ефективності навчання

Кондратенко Л. О. Психологічні особливості інтелектуальної діяльності дитини в кібер-просторі

Кузьмінська О. Г. Розвивальне дистанційне навчання: проектування та досвід впровадження

Лавриненко О. Л. Психолінгвістичний аналіз мовної особистості студентів

Машбиць Ю. І. Навчальна технологія (психологічний аналіз)

Мельник О. А. Психологічна реконструкція образу людини в ментальному просторі княжої доби

Носенко Е.Л. Методологічні основи розробки тестових завдань для автоматизації модульного контролю знань студентів з психологічних дисциплін

Носенко Е.Л., Аршава І. Ф., Кутовий  К. П. Комп’ютерне моделювання ситуації стресу неуспіху та параметри його розпізнавання

Орап М. О. Мовлення та вербальний інтелект дітей молодшого шкільного віку

Романюк Л. В. Психологія становлення цінностей особистості через їх самовиявлення

Сагань І. А. Відповідальність як інструмент роботи практичного психолога з клієнтами (результати опитування)

Самсонов В.В. Модель електронного тренажера самонавчання

Семків І.І. Зв'язок оптимізму та довіри як чинників соціальної активності студентської молоді

Смульсон М. Л. Інтелектуальний саморозвиток у віртуальному освітньому середовищі: зміна парадигми

Стрижак О. Є. Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін

Титов В. М. Формування смислів як необхідна психологічна умова побудови стратегій розвитку суб’єктів

Цап В. Й. Застосування моделі учня як базового компонента інтелектуальних навчальних систем

Чекстере О. Ю. Вплив комп’ютерних ігор на поведінку і взаємини дітей

Чепелєва Н. В., Яковенко Л. П. Читання як чинник інтелектуального розвитку особистості

Чумак В. В. Розв’язування креслярських задач (по темі „перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері

Шишкіна М. П. Системи та засоби моделювання знання у єдиному інформаційно-освітньому просторі

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.