Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Рекомендації Х Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

З 10 травня по 5 червня 2022 року була проведена Х Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми». Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії за електронною адресою http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-x-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy .  Опубліковано загалом 59 тез учасників конференції, з них 4 – англійською мовою. Обговорення велося в групі лабораторії у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/lsitn/). Під час проведення віртуальної науково-практичної конференції була відзначена активність її учасників з приводу опублікованих тез доповідей: на підняті концептуальні теми формулювалися нові питання, надавалися відповіді, публікувалися коментарі та розмірковування. Обговорення відбувалося жваво. Кількість коментарів в обговоренні – 46,  із загальним охопленням публікацій – 1379.

У віртуальному форматі було проаналізовано актуальні та важливі психологічні питання сучасного українського суспільства в умовах війни: досвід організації дистанційного навчання, психологічний вплив інформаційних і психологічних війн на особистість та ефективна протидія цьому, особливості надання звичайної та дистанційної психологічної допомоги, розглянуто засади психологічного забезпечення військових та цивільних, піднята проблема щастя, обговорено підтримувальний потенціал віртуального простору.

Розглянуто тему психологічної війни, основною метою якої є підрив масової соціальної бази політичних опонентів, ослаблення психологічної стійкості, морального духу, політичної, соціальної і всіх інших видів активності мас, що знаходяться під впливом опонентів. Оглянуто поширені прийоми психологічної війни: технології психологічного тиску, технології непомітного проникнення в свідомість об’єкта дії та технології, засновані на прихованому порушенні і спотворенні законів логіки.

Проаналізовано психологічну стійкість, як один з найважливіших чинників успішного виконання військовослужбовцями бойових завдань. Об'єктивним показником високого рівня психологічної стійкості військовослужбовців в бойових умовах є ефективність виконання ними бойових завдань протягом усього періоду ведення бойових дій: активне та високоякісне виконання бойових завдань, без грубих помилок та правопорушень. До суб'єктивних показників психологічної стійкості військовослужбовців входять як психологічні, так і фізіологічні показники.

Визначено основні чинники ефективності розвитку суб’єктності в інтернеті: інтеграція сучасних інформаційних технологій (інфокомунікативних, мультимедійних, інтерактивних);  персональна психолого-педагогічна майстерність ведучого (тьюторів); керування груповою динамікою навчального процесу; врахування необхідних складових проєктування дистанційних навчальних курсів, а саме – мети навчання, завдань навчання, програми дистанційного навчального курсу, психолого-педагогічного сценарію, моделі респондента, моделі ведучого, умов до технологічної платформи здійснення навчання тощо.

Показано наявність основних перешкод ефективності дистанційної освіти в воєнних умовах: неможливість приєднатися до он-лайн заняття через відсутність інтернет-з’єднання, активні бойові дії, повітряну тривогу під час заняття; зниження мотивації до навчання та проблеми у навчальному цілепокладанні через відсутність щоденних регламентованих он-лайн занять, високий рівень тривоги, порушення режиму сну, харчування, життєвого циклу в цілому; проблеми з активним висловлюванням власної думки через наявність психологічних затисків, надмірної тривожності внаслідок воєнних дій та загрози життю, невпевненість у безпечному «сьогодні» та «завтра»; вразливість при обговоренні актуальної ситуації та негативного досвіду переживання бойових дій, перебування в окупації, евакуації та ін.

Обговорено ефективні стратегії життєдіяльності, що забезпечують відчуття щастя: самоприйняття, самореалізації, спостережливості, соціальної комунікації, вдячності тощо.

Конференція рекомендує:

Науковцям, практичним працівникам системи середньої і вищої освіти, практичним психологам і консультантам використати матеріали конференції для вдосконалення психолого-педагогічних підходів до дистанційної освіти в умовах війни, дистанційного формату професійної діяльності, психологічної підтримки постраждалих  під час війни тощо.

У наукових і прикладних дослідженнях взяти до уваги, що віртуальний простір є джерелом підтримки, та має всі підстави стати ефективним спроєктованим ресурсом розвитку, зокрема – інтелекту і суб’єктності.

Психологам при допомозі людям, постраждалим від війни,  звернути увагу на такі заходи під час психологічних консультацій: створення доброзичливої атмосфери прийняття та підтримки; моніторинг та усвідомлення дійсного стану справ людини, з огляду на реальні факти; виявлення логічних помилок у судженнях та їх корекція через роботу з мисленням, профілактика викривлень сприйняття часу (майбутнього чи минулого як дійсного) та ін.; визначення психологічних ресурсів людини та реальних можливостей у подоланні нею кризи; проведення короткочасного тренінгу з метою навчити основним принципам саморегуляції психоемоційних станів. Слід звернути увагу також і на використання цифрових технологій у подоланні горя (створення так званих віртуальних меморіалів).

Приділити серйозну увагу вивченню досвіду дистанційної освіти в умовах війни та скорегувати поточну систему надання освітніх послуг відповідно до виявлених психолого-педагогічних особливостей організації процесу, потреб та можливостей їх учасників,  новітніх технологій.

Дослідити зміни психологічних особливостей професійної діяльності під час воєнного стану, її переносу у віртуальний формат, оскільки у зв’язку з масовою міграцією населення та загрозою життю внаслідок бойових дій дистанційний формат різноманітних професійних діяльностей набув широкого розповсюдження та змінив специфіку організації робочих процесів.

Впровадити у суспільне життя методичні, психолого-педагогічні тощо рекомендації з протидії інформаційному та психологічному тиску; інформаційної психогігієни; розробити та запустити для широкого загалу навчальні проєкти з медіа грамотності та критичного мислення, в тому числі онлайн і дистанційно, з метою нейтралізації негативного психологічного впливу з боку ворожої пропаганди, зменшення рівня стресу та поліпшення морально-психологічного стану населення.

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.