Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Рекомендації VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»присвяченої  90-річчю від дня народження Ю.І. Машбиця

         З 20 травня по 20 червня 2019 року в онлайн-режимі відбулася чергова, VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», яку було присвячено 90-річчю від дня народження Ю.І. Машбиця.

         Конференцію було організовано та проведено лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник конференції – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Смульсон Марина Лазарівна.

         Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання за адресою:

http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-vii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy

         Обговорення відбувалося там само та в групі лабораторії у Фейсбуці.

         На конференції було розглянуто актуальні психологічні  проблеми існування, діяльності та спілкування людини та груп людей у цифровому (віртуальному) просторі. Визначено, що віртуальне середовище спроектоване і створене іншими людьми, соціумом, воно пропонує суб’єкту свої можливості; віртуальний простір для себе на грунті цього середовища створює суб'єкт відповідно до своїх мотивів, спрямованості, інтересів, тобто цей простір є результатом власного цілепокладання людини.

         Розглянуто питання проектування та використання такого простору у якості засобу функціонування та розвитку представників окремих напрямків діяльності, навчання та спілкування, різних за професійними, особистісними та віковими ознаками.

         Проаналізовано актуальний досвід застосування дистанційних технологій різних напрямків в психологічній та педагогічній  практиці, розглянуто  співвідношення віртуального простору та середовища, специфіку контенту, умов та організації навчального процесу, діяльності та розвитку.

         Значну увагу традиційно звернено на проблеми проектування та самопроектування особистості, їх засобів та психологічних механізмів розгортання у цифровому середовищі. Проаналізовано співвідношення тезаурусної та наративної моделей особистісного проектування. Розглянуто та розширено положення про довизначення та перевизначення учіннєвої задачі як одного з провідних психологічних механізмів навчання та розвитку загалом.

         Обговорено проблему запиту та вимог, змісту, обсягу та особливостей надання дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним  фахівцям та постраждалим категоріям населення.

         Розглянуто комплекс проблем інтернет-навчання у інформаційному (цифровому) суспільстві. Визначено, що безперервне або перманентне навчання, зокрема таке, що здійснюється через мережу Інтернет на грунті використання цифрових технологій, перетворюється на ключову особистісну та суспільну цінність, та є реалією та викликом сьогодення.

         Спираючись на матеріали наданих авторами тез та їхнього подальшого обговорення, Конференція рекомендує:

         1. Психологам, педагогам, розробникам та ведучим тренінгових занять, програм, учбових курсів, приділити більшу увагу можливостям застосування  віртуальних середовищ та дистанційних технологій задля позитивного впливу на розвиток суб’єктної активності, здатності до здійснення свідомого вибору та самопроектування особистості.

         2. Попереджати або мінімізувати можливі негативні наслідки застосування дистанційних технологій, що мають прояв як формування залежностей, деструктивна або залежна поведінка у мережі, несамостійність у прийнятті рішень тощо.

         3. Враховувати питання взаємодії та взаємовпливу реального та віртуального середовищ у процесі життєдіяльності.

         4.  Продовжити ефективні дослідження в напрямі використання дистанційних технологій у спеціальній психології і педагогіці.

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.