Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ VIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

VIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

1. З 15 травня по 15 червня 2020 року була проведена VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»,  присвячена 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  Конференція здійснювалася онлайн на сайті організатора – лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, а також у віртуальній групі обговорень у соціальній мережі Facebook. Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії за електронною адресою http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-viii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy. Під час проведення віртуальної науково-практичної конференції була відзначена активність її учасників з приводу опублікованих тез доповідей: на підняті концептуальні теми формулювалися нові питання, надавалися відповіді, публікувалися коментарі та розмірковування, здійснювався науковий дискурс. Модерація дискусії проводилася науковим керівником конференції – дійсним членом НАПН України, доктором психологічних наук, професором, завідувачкою лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Смульсон Мариною Лазарівною, а також командою наукових співробітників лабораторії. Опубліковано тези 62 учасників конференції з-за кордону та України, з них 6 – англійською мовою.

2. У віртуальному форматі проведення конференції підняті та проаналізовані найбільш актуальні та важливі психологічні питання сучасного українського суспільства, зокрема, пов’язані з карантином через пандемію коронавірусу, україно-російською військовою конфронтацією,  інформатизацію та подальшим прогресом інформаційного суспільства в Україні, природою психологічних механізмів суб’єктності та суб’єктної активності, формуванням і розвитком віртуальних освітніх середовищ, психологічним застосуванням інфокомунікативних та мультимедійних технологій у навчальному процесі, психологічною специфікою осіб похилого віку в контексті навчання та інтелектуального розвитку тощо. Показані потенціали розвитку мислення в умовах дистанційного навчання. Виявлені професійні компетентності вчителя, який здійснює навчання учнів віддалено, з використанням інформаційних технологій. Розкриті психологічні особливості мережевих фейків, що мають значне розповсюдження і вплив на тисячі людей. Піднята проблема професійної діяльності практикуючого психолога, який надає послуги в онлайн-форматі. Проаналізована психолого-педагогічна специфіка наративно-цифрового підходу у сучасній педагогіці. Осмислені можливості дискурсивного конструювання досвіду в кризових ситуаціях.

Обговорені можливості дистанційної та експрес-діагностики професійної життєстійкості в умовах карантинних обмежень. Виявлені проблеми психолого-педагогічного характеру специфічної діяльності викладачів дистанційної освіти. Виділене значення психологічної підтримки учасників навчального процесу під час дистанційного навчання в молодшій школі. Проведено психологічне порівняння спільнот, що функціонують у онлайн-форматі та офлайн-форматі. Сформульований алгоритм, за яким надання психологічної допомоги постраждалим в умовах карантину є продуктивним і бажаним. Розглянута психологічна характеристика тренінгових вправ, що знаходять своє застосування у віртуальних освітніх просторах. Розроблені питання архітектоніки концептуальних напрацювань Ю.І. Машбиця у сфері інформаційних технологій навчання. Зроблений акцент на збагаченні життєвого та професійного досвіду студентів в умовах дистанційного навчання у мережевому просторі із застосуванням навчальної платформи Moodle. Підняте питання обґрунтувань ефективності навчання та освіти, що здійснюються онлайн. Обговорені психологічні властивості емоційності під час інтернет-комунікації. Велика увага приділена актуальній проблемі розвитку і психологічної підтримки людей похилого віку.

3. У матеріалах конференції опубліковано, зокрема, тези дослідників з США, Угорщини, викладачів і аспірантів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національної металургійної академії України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Одеського національного медичного університету тощо, що свідчить про якісну, продуктивну співпрацю лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання з іншими науковими та освітніми установами, про закордонне співробітництво.

Конференція рекомендує:

  1. Визнати використаний дистанційний формат проведення конференції за сучасний та адекватний тематиці та умовам обговорення.  Звернути увагу на зручність обговорення у цьому форматі тез доповідей, з постановкою запитань та пропозицій щодо їх розгортання безпосередньо  у тих аспектах, що викликають непорозуміння, незгоду або підвищену зацікавленість, що є передумовами плідної наукової дискусії.
  2. Відзначити корисність письмових відповідей на виниклі запитання, а також їх публікації у соціальній мережі, що надає можливість розгортати та, водночас, конкретизувати предмет обговорення, залишаючи за автором можливість обирати його обсяг у певних межах, підвищує рівень розповсюдження відповідних точок зору. Останнє, в свою чергу, сприяє розвитку інтелектуальної децентрації.
  3. Відзначити наявність схожих за змістом проблем навчання взагалі та дистанційного навчання, зокрема, у вищій школі різних країн, наприклад, проблем мотивації як студентського, так і викладацького складу, володіння ними інформаційно-комунікаційними технологіями тощо.
  4. Рекомендувати практичним працівникам системи середньої  і вищої освіти використати матеріали конференції для вдосконалення психолого-педагогічних підходів до дистанційної освіти, необхідність якої вийшла на перший план у зв’язку з сучасними реаліями.
  5. Звернути особливу увагу на систему психологічної підтримки суспільства в складний сучасний період у різноманітних дистанційних формах, проаналізованих у матеріалах конференції.
  6. Докласти необхідних зусиль для подолання та профілактики конфліктних ситуацій в суспільстві шляхом: чіткого та послідовного інформування населення; створення психологічних, освітніх та культурних проєктів; спрямування зусиль соціальних служб, психологів, поліції, тощо.
  7. Розробити, зробити апробацію та впровадити в суспільне життя методичні, психолого-педагогічні тощо рекомендації з інформаційної психогігієни; розробити та запустити для закладів освіти та для широкого загалу навчальні проєкти з медіа грамотності та критичного мислення, в тому числі онлайн і дистанційно, для нейтралізації негативного впливу з боку ЗМІ та соцмедіа, зменшення рівня стресу та поліпшення благополуччя країни.
  8. Приділити увагу психологічним дослідженням проблем людей похилого віку, які знаходяться зараз у групі ризику у зв’язку з карантином і коронавірусом. Акцентувати  увагу на потенційну можливість висхідного інтелектуального розвитку людини в період геронтогенезу (за умови його соціальної затребуваності). Реалізувати програму активізації інтелектуального потенціалу людини в період геронтогенезу з метою створення «суспільства для людей різного віку». Це надасть можливість максимально повно розкрити людський потенціал представників геронтогенезу та, як наслідок, може сприяти зниженню в соціумі рівня ейджизму та геронтофобії.

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.