Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», з 10 до 31 травня 2017 року.

Конференцію проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

Тематика конференції:

 • Психологічні проблеми кіберпростору. Інтернет і соціальні мережі  у житті сучасної людини.
 • Розвиток інтелекту та суб’єктності у віртуальному просторі.
 • Специфіка проектування віртуальних освітніх середовищ, технології їх розробки та впровадження.
 • Дистанційне навчання, розвиток та психологічна підтримка різних вікових груп: специфіка контенту та організації.
 • Потенціал, зміст та обсяг дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним фахівцям та постраждалим категоріям населення.
 • Досвід застосування дистанційних технологій різного напрямку в психологічній та педагогічній практиці.

​Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів інтернет-конференції: на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення.)

Вашій увазі пропонуються опубліковані тези (активні посилання на них - нижче) V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»:

 1. Gergely Tamas: Towards an “organic” hybrid educational space - psychological aspects
 2. Gubenko A.V.: The process of synthesizing of concepts in the creative thinking
 3. Nazar M.M., Mescheryakov D.S.: Ukrainian self-identities mental maps in the context of informational war
 4. Shapiro Vladislav Bernardovich: Social Engineering in modern cyberspace and IT Security threats
 5. Березко Іванна Василівна: Психологический ресурс виртуальных сообществ «равный – равному» в коммуникации людей с онкологическими заболеваниями.
 6. Вашеняк  Наталія  Олексіївна: Виникнення питання інтеграції та соціалізації дітей з вадами слуху: історичний аспект
 7. Величко Юлія Сергіївна: Проблемні аспекти дистанційного навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.
 8. Воронюк І.В.: Дистанційна форма тренінгової самопідготовки  вчителя до творчої взаємодії з учнями
 9. Галунзовский Илья Сергеевич: Формирование ценностей в виртуальном пространстве и влияние их достижения на развитие личности
 10. Горлачов Олександр Сергійович: Сурдопереклад як умова поінформованості осіб  з вадами слуху в сучасному соціумі
 11. Гренюк Лілія Степанівна: Особливості готовності до професійної діяльності майбутніх сурдопедагогів
 12. Губар Світлана Юріївна: Дистанційна освіта як складова самоосвіти
 13. Гуцол Кирило Віталійович: Интерактивность нарратива в виртуальном пространстве
 14. Депутат В.В., Іванова О.В., Корнієнко Т.О., Смульсон М.Л.: Контент і  драматургія дистанційного  курсу про  вирішення конфліктів
 15. Дидковский Сергей Владимирович Основные положения программы обучения рефлексивных руководителей
 16. Дитюк Павел Павлович, Федоровский Леонид Леонидович: К проблеме боевой психической травмы
 17. Дубчак Галина Михайлівна: Порівняльний аналіз особливостей ірраціональних мислительних установок студентів та фахівців соціономічних професій
 18. Зарецька О.О.: Аксіологічний аспект спілкування у віртуальному просторі
 19. Зінченко Олександр Володимирович: Особливості проектування розвитку поняттєвого мислення підлітків засобами сучасних іноформаційних технологій
 20. Іванків Ігор Ігорович: Вплив соціальної мережі на формування ідентичності підлітків
 21. Коваленко-Кобилянська І.Г.: Соціальна ексклюзія представників геронтогенензу як результат знецінення суспільством їх інтелектуального потенціалу
 22. Козлова Олена Миколаївна: Роль мислення у розумінні текстів
 23. Кокун Олег Матвійович: Дистанційне дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення особистості
 24. Колярова Анастасiя Олегівна: Проблема телесности и новые медиа
 25. Кондратенко Лариса Олександрівна: Деякі положення Г.О. Балла щодо поняття "модель"
 26. Конева Е.В., Муравьева Е.В. Репин Я.В.: Виртуальный лагерь – средство воспитания и социализации детей, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
 27. Круглик Оксана Петрівна: Особливості соціальної комунікації людей з порушеннями слуху
 28. Кузьменко Алла Володимирівна: Комунікація у віртуальному навчальному середовищі загальноосвітнього закладу
 29. Малина Лариса Олексіївна: Структура мовленнєвого режиму школи для дітей з порушенням слуху
 30. Мединцев В.А.: Познавательные задачи при разработке технологий оценки образовательных достижений
 31. Мещеряков Дмитро Сергійович: Рівні розвитку суб’єктності
 32. Огірко Ігор Васильович, Огірко Ольга Ігорівна: Інформаційні технології віртуального освітнього простору
 33. Палєєва Тетяна Костянтинівна: Емоційна компетентність дітей молодшого шкільного віку
 34. Рудницька (Гуцол) Світлана Юріївна: Проблема развития и самопроектирования личности в контексте цифровой гуманитаристики
 35. Смульсон Марина Лазарівна: Як протидіяти  «смерті суб’єкта» у віртуальному світі
 36. Сотник Катерина: Вплив музики на пізнавальну діяльність молодших школярів: теоретичний аспект
 37. Стадник В.Ю., Ковалева В.С.: Социальные сети как одно из составляющих информационного поля в современном мире
 38. Степура Іван Сергійович: Гібридна лабораторія goldi: програмне та апаратне забезпечення
 39. Стрижак   Олександр  Євгенійович: Мережецентричні онтологічні когнітивні мультиагенти – інтелектуальні засоби формування віртуальних освітніх середовищ
 40. Тимофієнко Наталія Володимирівна: Педагогічне спілкування у структурі психолого-педагогічних досліджень
 41. Трикін Олександр Сергійович: Сурдопереклад в освітній сфері
 42. Фомічова Л.І.: Віртуальність як творче уособлення відтворюючої уяви
 43. Чекстере Оксана Юріївна: Соціальні мережі як інформаційні майданчики для суїцидальних дій підлітків
 44. Чепелева Наталия Васильевна: К разработке технологий дискурсивного самопроектирования личности
 45. Шатирко Лариса Олексіївна: Легітимність наукового результату психологічних досліджень у віртуальному освітньому просторі.
 46. Шахіна Ірина Юріївна: Система Мoodle – як одна з форм дистанційного навчання
 47. Шмалей С.В.: Факторы зрительного дискомфорта пользователей компьютером

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.