Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Вийшла колективна монографія "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ"

До Електронної біліотеки НАПН України завантажено повні тексти наукової монографії "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ" та методичних рекомендацій:

Монографія "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ"

Методичні рекомендації

У колективній монографії, підготовленій науковцями лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, викладено концепцію інтелектуального розвитку дорослих у віртуальному освітньому просторі. Особлива увага спрямована на розробку психолого-педагогічних засад проектування та здійснення продуктивних навчальних курсів у мережі Інтернет, що орієнтуються, з одного боку, на описану структуру інтелекту дорослої людини, її інтелектуальні метакогніції та компетентності, з іншого – на глибоку практичну інтеграцію відповідного навчання з сучасними електронними технологіями, зокрема комунікаційного та мультимедійного спрямувань. Спираючись на фундаментальні тенденції сучасного навчання через мережу Інтернет та розроблені інструменти розбудови віртуальних освітніх середовищ, автори розкривають психологічний зміст дистанційних технологій підвищення якості життя та життєвої успішності, формування комунікативної компетентності, розвитку інтелекту в контексті проектної діяльності, інтелектуальної підтримки людей похилого віку та застосування моделі респондента тощо. Монографія адресована як науковцям, так і практикам – психологам, педагогам, фахівцям різних галузей, які зацікавлені в осмисленні та активному освоєнні сучасних інформаційних технологій навчання.

 

Методичні рекомендації, підготовлені фахівцями лабораторії сучасних інформа- ційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, присвячено психолого-педагогічним та технологічним засадам проектування дистанційних курсів розвитку інтелекту дорослих. Розкрито основні поняття, пов’язані з віртуальним освітнім простором, чинниками ефективності дистанційного навчання, структурою, розвитком та саморозвитком інтелекту дорослої людини. Описано технології проектування розвивальних середовищ для інтелектуально-творчого тренінгу дорослих, підвищення якості життя дорослих засобами інтелектуального розвитку, інтелектуальної підтримки людей похилого віку, тренінгу спілкування та комунікативної компетентності, а також проектної діяльності дорослих у дистанційному форматі. Методичні рекомендації адресовані як науковцям, так і практикам – психологам, педагогам, проектувальникам та програмістам дистанційного навчання, фахівцям різних галузей, які зацікавлені в осмисленні та активному освоєнні сучасних інформаційних технологій навчання. 

 

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.