Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Запрошуємо прийняти участь в роботі XІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА

ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Шановні колеги!

XІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

відбудеться з 3 травня по 2 червня 2023 року.

Запрошуємо вас і ваших колег взяти участь у роботі конференції. Конференцію проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсна членкиня НАПН України, докторка психологічних наук, професорка.

 Тематика конференції:

 • Психологічні проблеми цифровізації освіти і науки в Україні. Цифровізація психології. Кіберпсихологія.

 • Віртуальний простір у контексті війни та поствоєнного оновлення України.

 • Можливості віртуального простору для психологічної підтримки та реабілітації.

 • Концепції проєктування віртуального простору.    

 • Можливості та обмеження дистанційної освіти під час війни.

 • Особливості діяльності у соціальних мережах в умовах війни.

 • Розвиток суб’єктності учасників навчальних проєктів Інтернету.

 • Інформаційна війна та її психологічний вплив на особистість.

 • Психотерапія та психопрофілактика з використанням інформаційних технологій.

 • Взаємодія особистості та штучного інтелекту: потенціали, ризики, перспективи.

 • Експериментальний розділ: тези доповідей за авторством або співавторством ШІ. → Увага! Тексти у цьому розділі проходять обов’язкову модерацію з боку співавторів або організаторів конференції. У випадку співавторства людина-автор бере на себе відповідальність за зміст тексту, також є необхідною довідка про несекретність. У випадку одноосібного авторства ШІ довідка про несекретність не є потрібною, оскільки ШІ обробляє дані лише з відкритих джерел.

Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції – безоплатна. Обов’язковою умовою участі є активне обговорення її матеріалів у спільноті лабораторії в Facebook або на сайті (посилання – далі по тексту).

Тези доповідей та заявки на участь у конференції приймаються до 1 травня 2023 року на пошту: [email protected]. Обсяг тез – до 2 сторінок тексту (Times New Roman, 14, одинарний міжрядковий інтервал). Робочі мови конференції: українська, англійська. За бажанням, можна додати ідентифікатор автора та список літератури (не більше 5 джерел, стиль APA або ДСТУ 8302:2015). Файл з тезами у форматі “doc/docx/rtf”, файл з заявкою,  сканований файл щодо несекретності надісланої інформації або дозволу на публікацію  прикріпіть до супровідного листа («Надсилаю тези та заявку і т.д».). Формат назв файлу: латиницею прізвище, ім’я автора та рік публікації, між словами ставиться нижнє підкреслювання, без пропусків. Наприклад, Petrenko_Evgen_2023, Petrenko_Evgen_Zayavka_2023, Petrenko_Evgen_Protocol_2023. При наявності кількох співавторів документ називається за прізвищем першого співавтора.

Приклад оформлення: https://newlearning.org.ua/sites/default/files/tezy/2022/Smulson_Mescher...

Заявку подавати окремим файлом. Наприклад: Petrenko_Evgen_Zayavka_2023. У заявці вказати: прізвище, ім’я, по-батькові, назву тез, науковий ступінь, наукове звання, місце роботи, посаду - для всіх авторів.

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання https://www.newlearning.org.ua в авторській редакції. 

Для публікації необхідно надати документ:

 • для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею – акт (протокол) за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації на предмет відсутності у них інформації з обмеженим доступом та можливості їх відкритого опублікування, складений відповідно до вимог нормативно-правових документів з питань охорони державної таємниці;

 • для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що не ведуть таку діяльність, затверджений керівником документ, який у довільній формі визначатиме можливість відкритого опублікування наданої інформації.

Ці вимоги додано у зв’язку з воєнним станом у країні.

За зміст і виклад матеріалу несе відповідальність автор(и).

Тези доповідей підлягають перевірці на академічний плагіат.

Доступ до тез буде відкрито з 3 травня 2023 р.

Обговорення проблематики  конференції, тез, відеодоповідей та організаційних питань відбудеться за посиланням: https://newlearning.org.ua, а також у спільноті Facebook: https://www.facebook.com/groups/lsitn.

 У тексті тез є можливими активні посилання на відеодоповіді, а також на освітні програми та дистанційні курси, інші ресурси, наявні у мережі.

Матеріали, які відповідають тематиці конференції, за бажанням авторів можуть бути також опубліковані у фаховому (категорія Б) електронному виданні «Технології розвитку інтелекту», що індексується у наукометричних базах (https://psytir.org.ua).

Організаційний комітет конференції залишає за собою право відмовити в участі у конференції особам, які не дотрималися визначених вимог.

 Нагадуємо, що триває опитування з проблеми якісної  організації  та надання психологічної підтримки в умовах віртуального простору, яке проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1m9H0Oq-x6ZJdtzPjU4bj4stCHBbgJp0B7qOEyCXR-VI 

Ми особливо зацікавлені у відповідях на опитувальник молоді (студентів і старшокласників).

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.