Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2021 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології Том 8. Випуск 7

Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання

Том 8. Випуск 7. За редакцією С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон

Київ – 2010

ЗМІСТ

Антонова Н.О. Взаємозв'язок психологічної та професійної зрілості студентів психологічного факультету ВНЗ

Біла І.М. Реалізація творчого задуму як результат розв'язання дошкільниками задач на конструювання

Блешмудт П.П. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей орієнтації на роботу в команді персоналу банківських структур 

Горбатих В. В. Сім’я як чинник становлення самоставлення дитини шкільного віку

Дідковський С.В. Організація рефлексивно-когнітивного спілкування в процесах вирішення конфліктів 

Дітюк П.П. Готовність до дистанційного навчання

Жигаренко І. Є. Особистісні особливості ув’язнених та їх вплив на процес адаптації до умов позбавлення волі 

Завацька Н. Є. Особливості соціальної підтримки у осіб з різним ступенем соціальної адаптації 

Іванцова Н. Б. Періодизація професійного розвитку особистості

Ільіна Ю. М. Психологічна модель успішності у кризові періоди суспільства

Касян Л.Г. Ціннісна сфера особистості у психологічній думці українських мислителів ХІ – ХІІ століття

Коміссарова О. Ю. Афективні переходи (зміна емоційних станів учнів) як показник і чинник психологічної комфортності навчання в ІНС

Костюченко О.В. Перцептивна активність як психологічна проблема

Кузнєцова І. В. Соціальна мережа як середовище для проведення віртуальних психологічних тренінгів: досвід та перспективи

Лазуренко С. І. Зміни сенсорних і сенсомоторних функцій під квантово-механічним впливом

Литвинчук Л. М. Особливості використання засобів музики в глибинній психокорекції та системній психотерапії

Мельник О.А. Проблеми методологічного аналізу історії психології на конкретно-науковому рівні

Мурашко І. В. Розкриття поняття «особистісний потенціал» та його психологічної структури

Рябчич Я. Є. Передумови виникнення суїцидальної поведінки підлітків

Смульсон М.Л. Проектування дистанційних середовищ саморозвитку в умовах новітніх комп’ютерних технологій

Степура І.В. Освітній контент та супутниковий зв’язок : від учбово-пізнавального телеканалу до технологій дистанційного навчання

Федоренко С.В. Емоційно-мотиваційні чинники виникнення комп’ютерної залежності у студентської молоді

Федорець А. В. Зв'язок індивідуально-психологічних властивостей з ефективністю діяльності спортсмена-легкоатлета

Цап В. Й. Інструментарій діагностування Інтернет-залежності

Чекстере О.Ю. Захоплення комп’ютерними іграми як фактор впливу на процес децентрації в дітей

Стор.1-2
Зміст
Наші автори
Вихідні дані

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.