Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 10 грудня 2021 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Тези доповідей 1-ї міжнародної науково-практичної конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" 2012

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Перша міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» відбулася  у травні 2012 р. 

Доступ до прийнятих тез та відеодоповідей буде відкритий з 9:00 25 травня.

Тези друкуються в авторській редакції .

Обговорення тематики конференції буде відбуватися онлайн з 10:00 до 16:00 у соціальних мережах:

Вконтакте http://vk.com/public36801185

та у Фейсбук. http://www.facebook.com/groups/322658487796009/

Дякуємо за плідну співпрацю !

Оргкомітет конференції

Біла Ірина Миколаївна ДИТИНА У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Болтівець Сергій Іванович РОЗВИТОК ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙ ТИПУ „ЛЮДИНА-ЛЮДИНА” У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА

Бондарчук Олена Іванівна, Нежинська Олена Олександрівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Брескіна Лада Валентинівна, Черних Володимир Володимирович Віртуальне навчальне середовище як засіб реалізації інклюзивного навчання

Чумак Віктор Вікторович ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

Дитюк Павел Павлович ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Дранищева Эльза Ивановна ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Диса Олена Вікторівна ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ

Дивак Володимир Валерійович ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Філь Олена Анатоліївна, Вакулюк Олена Іванівна РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Карапетян Владимир Севанович, Саркисян Ваган Жораевич Развитие компетенциЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЙ виртуальнОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Кіричевська Елеонора Всеволодівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧАМИ ПРАВОСЛАВНИХ ТА МІЖКОНФЕСІЙНИХ САЙТІВ, ФОРУМІВ ТА БЛОГІВ

Кокун Олег Матвійович ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Коміссарова Олена Юріївна ПСИХОЛОГІЧНА КОМФОРТНІСТЬ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кондратенко Лариса Олександрівна ВПЛИВ ДІЯННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ НА КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Ковалёв Сергей Александрович НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ

Кущ Тетяна Віталіївна НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДІТИ РАННЬОГО ВІКУ: ПОШУКИ ГАРМОНІЙНОГО СПІВІСНУВАННЯ

Кузьмінська Олена Геронтіївна ПЕРСОНАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ПЕРШИЙ КРОК ДО ВІРТУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кузнєцова Інга Валентинівна ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПІДСИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-РЕАЛЬНОСТІ

Гордеева А.В. Лагунова Ганна Володимирівна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕО-ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ

Латиш Наталія Михайлівна ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТВОРЧОГО СПРИЙМАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лаврентьєва Галина Прокопівна ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ЛОТОЦЬКА (Ільіна) Юнона Миколаївна ЧИННИКИ ВПЛИВУ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Ложкина Надежда Анатольевна, Скапоущенко А.Д., Козловская М.В. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЭКОМАРКИРОВКИ

Мироненко Ганна Валентинівна ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Найдьонова Любов Антонівна РЕФЛЕКСІЯ ВІРТУАЛЬНОСТІ – НОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІА-ТА-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ (МІГ)

Назар Максим Миколайович ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

Папакиця Олена Костянтинівна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Федоренко Світлана В’ячеславівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ЗІ ЗНИЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Пірко Марина Василівна ПРО ДЖЕРЕЛА «ПСИХОЛОГІЇ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»

Попович (Гісем) Тетяна Олександрівна Гендерний аспект вибору молодими людьми стратегій вирішення сімейних конфліктів

Савельева Ирина Вадимовна КОНСТРУКТИВИЗМ ИЛИ БИХЕВИОРИЗМ В ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ?

Щербина Вікторія Леонардівна СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КІБЕРКОМУНІКАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Шерман Михаил Исаакович ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Шишкіна Марія Павлівна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Смульсон Марина Лазарівна УЧІННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Сусская Ольга Александровна АТРИБУТИВНАЯ СФЕРА КАК ПРОСТРАНСТВО ВЕРИФИКАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Цап Вячеслав Йосифович ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ РЕСПОНДЕНТА В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Турецька Христина Іванівна СОЦІАЛЬНА ПЕРЦЕПЦІЯ У ВІРТУВАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Вакулюк Олена Іванівна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНО-КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Вернік Олексій Леонідович ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Володько Ігор Володимирович, Кудін Анатолій Петрович СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА В ІНТЕРНЕТІ: ВІРТУАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Воронюк Ірина В’ячеславівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ КРЕАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Запорожченко Юлія Григорівна ВПЛИВ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.